batik tulis
Budaya

Jenis Batik Nusantara Berdasarkan Cara Pembuatannya

Bangsa Indonesia adalah negara yang memiliki ratusan budaya. Dinatara budaya-budaya tersebut, terdapat satu yang telah mendunia, yaitu batik. Sejak masa Indonesia masih berupa Nusantara yang terdiri dari beberapa kerajaan, batik telah mendarah daging di kalangan masyarakat. Sejarahnya pun telah bermula beratus-ratus tahun yang lalu. Berkat pelestarian tradisi secara turun-temurun sampai …

batik nusantara
Budaya

Jenis – Jenis Motif Batik Nusantara

Batik merupakan salah satu hasil kebudayaan bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Berkat keunikannya, batik pun telah diresmikan sebagai salah satu hasil kebudayaan yang dilindungi oleh UNESCO. Batik berasal dari kata amba serta tik yang dapat diartikan sebagai menulis titik. Lebih jelasnya, batik merupakan hasil lukisan cairan lilin malam di selembar …